Voor scholen

Voor scholen

Wek een overleden bloedverwant tot leven

Op zoek naar sporen van overleden familieleden, met een groep leerlingen? Dat kan, gedurende een aantal dagen, weken of zelfs maanden, met de lesmodule ‘Verborgen familieverleden’. De lesmodule heeft inmiddels met succes op een aantal scholen in Nederland gedraaid.

‘Verborgen familieverleden’ is een vernieuwend en innovatief lesprogramma, in eerste instantie ontworpen voor het voortgezet onderwijs. Deelnemende leerlingen halen informatie boven water over een (lang geleden) overleden familielid dat om wat voor reden dan ook de nieuwsgierigheid wekt.

Het onderzoek kan via alle denkbare bronnen: levend, papier, digitaal, online en offline. Denk daarbij onder meer aan interviews, binnen en buiten de eigen familie, research in (online) databanken en archieven, ook op het gebied van stamboomonderzoek, maar ook bezoeken aan locaties van betekenis.

De ‘oogst’, van foto’s en ansichtkaarten tot oude krantenartikelen en officiĆ«le documentenĀ bijvoorbeeld uit bevolkingsregisters, wordt geanalyseerd, gedigitaliseerd en geordend, inzichtelijk voor leerling en begeleiding.

Op basis van gevonden en gewogen informatie maken de leerlingen een productie. In de korte vorm kan dat een poster zijn, die alle oogst uit de research verbeeld. In een langere variant kunnen de leerlingen een meesterproef schrijven, in het Nederlands, desgewenst voor het vak Nederlands, voor een cijfer. Andere producties zijn ook denkbaar, van musical, toneelstuk tot script voor een film of een synopsis voor een tv-serie, allemaal op basis van de gevonden reserach.

Indien gewenst worden bevindingen gedeeld, onderling of online, al dan niet in een besloten groep.

Andere vakken, zoals Geschiedenis, Maatschappijleer en CKV, kunnen bij het lesprogramma aansluiten. Dat maakt de lesmodule vakoverstijgend.

De lesmodule wordt in overleg op maat gemaakt, passend bij instelling en doelgroep. Het programma telt diverse lessen voor instructie, planning en begeleiding.

Deel dit bericht